Velkommen til Middelalderen
Målet for hjemmesiden er at give en let adgang til viden om livet i Middelalderen, som kan bruges til at forberede et besøg på Bornholms Middelaldercenter og til arbejdet i skolen med Middelalderen.

Middelalderen har sit navn fra en tid, hvor man anså perioden mellem oldtiden og renæssance som ikke særlig betydningsfuld.

Vi er senere blevet klogere:
Middelalderen var i Danmark en periode på ca. 500 år, hvor mange af de ting, der præger vores dagligliv i dag, blev grundlagt. Den betød kristendommens indførelse og dermed vores måde at tænke på, den betød en samling af selvstændige områder til et samlet rige under en central magt. Altså vores måde at styre landet på.

I perioden blev dyrkningen af jorden udviklet med nye metoder og nye redskaber og byer blev grundlagt med handel både indadtil til landbefolk-ningen og udadtil til andre lande. 500 år er en lang periode og det giver derfor sig selv, at de ting man skal beskrive bliver udviklet hen ad vejen.

Lige som vores viden om Middelalderen udvikles vil hjemmesiden også være under stadig udvikling. Arbejdet omkring siden har været støttet af Undervisningsministeriets Tips-og Lottomidler, som vi skylder en stor tak.


Peg på tegningen og klik på det ønskede emneområde>>>


Mail: info@bmc-skoletjeneste.dk
Kongen og samfundet Den katolske kirke Stormænd og riddere Købmanden Håndværkeren Bønderne

Bornholms Middelaldercenters Skoletjeneste * Stangevej 1, Østerlars * 3760 Gudhjem
Tlf. 5649 8319 www.bornholmsmiddelaldercenter.dk