Korstog

Når man fører korstog går man i krig for at udbrede sin religion til andre folk. Der var mange korstog i middelalderen. De største var dem, der skulle befri Jerusalem for muslimsk herredømme. I disse korstog deltog mange tusinder fra forskellige europæiske lande. Men i det danske område var der også korstog. Valdemar den Store og Absalon førte korstog mod Venderne – et folk der levede på øen Rügen.

Her dyrkede man guden Svantevit. Man førte også krig mod venderne fordi de bedrev sørøveri i de danske farvande. Meget af dette korstog var dog plyndringer af venderlandsbyer, som man plyndrede de engelske og franske byer i vikingetiden.

Et andet korstog var sønnesønnen Valdemar Sejrs korstog til Estland i 1219. Også her ville den danske konge udbrede kristendommen samtidig med at han kunne bestemme over et større område. Ved dette korstog kæmpede danskerne i et stort slag ved Lyndanise, som vi i dag kender som byen Talinn.

Danskerne vandt slaget med nød og næppe og det var ved den lejlighed, at sagnet om vores flag ”Dannebrog” som faldt ned fra himmelen, stammer. Danskerne bestemte over Estland i endnu 150 år indtil endnu en Valdemar – Atterdag – solgte området til tyskerne. (Den tyske ordensstat).
 

Bornholms Middelaldercenter * Skoletjenesten
Stangevej 1, Østerlars * 3760 Gudhjem * Tlf. 5649 8319