Lund Domkirke

Lund Domkirke ligger i Skåne i Sverige. Gennem hele middelalderen var Skåne en del af Den danske konges område og det var derfor vigtigt for kongen at have en hovedkirke i området. Man begyndte at bygge kirken o. 1100, men den blev først færdig i 1145. Det har været meget kostbart at bygge kirken, for som domkirke var det kun de bedste materialer, der kunne bruges. Kongen (Knud d. Hellige) har betalt en del og resten kan så være samlet ind via gaver fra andre stormænd, der gennem gaver til kirken ville sikre sig et evigt liv. I sidste ende er det meste kommet ind fra skatter til de bønder, som boede på kongens og stormændenes jorde.

Kirken er i dag omgivet af en masse større eller mindre huse som skjuler, hvor stor den egentlig er. Men hvis du som rejsen til fods i middelalderen nærmede dig kirken, har den virket enorm. Den har symboliseret Guds – og kirkens magt på jorden.

At kirken var hovedkirke betyder at det var her ærkebispen holdt til i bispegården ved siden af og det var her, han styrede præsterne i de mindre kirker i Skåne og på Bornholm. Det var her, han bestemte skatterne og hvordan de skulle inddrives ved hjælp af hans svende og høvedsmanden (fogeden) på Hammershus.
Biskop Birger bestemte således at indbyggerne på Bornholm skulle aflevere smør inden 10 august; penge inden 2 september; fedekvæg, okser, køer, får, lam, gæs og høns inden 1. November; korn inden 1. November og fedesvin og flæsk inden jul. Hvis man ikke betalte dette til tiden skulle man betale 3 mark i bøde og risikere at få biskoppens svende på kost på gården indtil man havde betalt.
 

Lund Domkirke, klik for større billede