Murer

En murer arbejder på en byggeplads med at opføre bygninger i f.eks. brændte teglsten. Teglstenen lavede man af en firkant af særlig rent ler, som blev brændt. På den måde kunne stenen holde til vind og vejr. Lige som selve det at kende til at mure, kom traditionen med at brænde sten sydfra. I middelalderen vandrede svende fra forskellige håndværk fra arbejdsplads til arbejdsplads rundt om i Europa. På den måde er traditionen så kommet til Danmark.

På arbejdspladsen blev der blandet mørtel. Mørtel kunne bestå af sand, brændt kalk og vand. På Bornholm kunne det brændte kalk komme fra et kalkbrud ved Sdr. Landevej syd for Aakirkeby. Det var ikke mureren, som blandede mørtel, men en anden specialist: en kalkslager

Murerens redskaber var dengang og er stadig i dag en murerske, en murerhammer og et lod som skulle sikre, at murstenene blev lagt lige. For at kunne komme højt til vejrs byggede man træstilladser, som mureren kunne gå på.

Mange håndværkere med samme fag var samlet i lav dvs. en slags forening. Vi kender ikke til murerlav, men måske er forklaringen at murere ikke boede fast et sted, men vandrede fra sted til sted.
 

Bornholms Middelaldercenter * Skoletjenesten
Stangevej 1, Østerlars * 3760 Gudhjem * Tlf. 5649 8319