Gotland

I artiklen om ”Hansen” kan du på kortet se, at Gotland ligger på den store handelsrute mellem London og Novgorod. Øen Gotland var i starten af Middelalderen et vigtigt forbindelsesled mellem øst og vest og det har gotlændingene nyt godt af.

Gotland er i dag kendt for sin meget velbevarede middelalderby. Denne er et meget godt eksempel hvor rige, gotlændingene blev på handelen.

I artiklen ”Danmark og Gotland” kan du læse om Valdemar Atterdags erobring af øen i 1361. Men fra omkring 1100 og næsten 200 år frem var der fredeligt på og omkring øen og i denne periode blev gotlændingene meget rige på deres handel. Så rige, at de havde råd til at bygge 95 stenkirker der var rigt udsmykkede med kostbare stenfigurer og glasvinduer.

Typisk for middelalderen brugte man ikke pengene til ødselt forbrug men byggede en kirke til ære for den Gud, der havde sikret ens rigdom.

Ud over dette ved vi også, at man har bygget mange stenbeboelseshuse.
Mens mange af de sidste huse for længst er revet ned og brugt i andre byggerier står muren omkring Visby og kirken og fortæller om gotlændingenes storhedstid.Se billedgalleri på Medeltidsveckan,
klik her

Länsmuseet på Gotland, klik her

Kirkerne på Gotland, klik her