”Hansen”

Danmark har siden vikingetiden haft forbindelse vestpå – f.eks. England og Frankrig - både via handel og krigstogter. Mod øst og syd havde man også gode handelsforbindelser.

I den tidlige Middelalder erobrede de danske konger også områder i Nordtyskland og f.eks. Gotland.  Da kong Valdemar i 1361 erobrede Gotland var det fordi han var i strid med Hansestæderne.

Hansestæderne var en sammenslutning af især tyske byer, som lå ud til Østersøen f.eks. Kiel, Lübeck, Rostock og Stralsund.
Disse byer havde en stor handel i Østersøområdet hvor de købte, solgte og transporterede varer.

Når kong Valdemar Atterdag var i strid med Hansestæderne var det fordi de kæmpede om magten og skatte-betalingen i området. Hansestæderne havde i en periode monopol på handelen. Det vil sige, at kun de måtte handle og dermed selv bestemme prisen på de varer, de handlede med.

Læs mere om Hansekogge her...