En købmandsfamilie i Visby

Visby var en vigtig handelsby i Østersøområdet og en vigtig Hanseby.
At den var Hanseby betød, at den var en del af det samarbejde, som de nordtyske handelsbyer havde i Middelalderen.

Henrik Lübecker var købmand i Visby. Som navnet fortæller kom han fra den nordtyske by af samme navn. Foruden han selv bestod hans familie af hustruen Grethe og børnene Alheid, 10 år og Daniel 9 år. Familien boede i byens købmandskvarter og her havde de et smalt, men 5 etagers højt stenhus, som både var bolig, butik, kontor og lager.

Henrik rejser meget til andre byer – f.eks. Novgorod – for at gøre handler. Han bruger en Kogge til sine rejser og er ofte væk i månedsvis. Henrik handler med salt og krydderier samt klæde fra England og Flandern. Når Henrik er i Novgorod bor han i de tyske købmænds handelsgård ”Petershof”. Ofte er købmændene væk hele sommerperioden og vender først hjem til deres egne byer i september.

Mens han er på rejse passer mor Grethe købmandshuset med alle tjenestefolkene der hjælper til både i selve boligen f.eks. køkkenpigerne og medhjælperne i butikken. Hun kan godt være urolig mens han er væk. For hvad skal der ske med hende og børnene, hvis man går ned med sin Kogge? Hvis hun bliver enke er hendes eneste chance at gifte sig med en anden købmand, der kan forsørge hende og børnene.

Til næste år fylder Daniel 10 år. Hans far er allerede begyndt at forhøre sig for hos slægtninge – andre købmænd i hansebyerne – om de kan tage ham i lære. Når Daniel har været nogle år i lære vil faderen sende ham til hansebyernes kontor i England så han kan lære det engelske sprog. Derefter kan han begynde at overtage faderens forretninger.

Alheid må blive hjemme hos sin mor og lære kunsten at føre en husholdning. Senere skal hun giftes med en passende ung mand fra en købmandsfamilie fra en af de andre hansebyer. For købmandsfamilierne var det vigtigt at have kontakter med slægtninge i de andre byer så man vidste hvem man kunne stole på, når man skulle handle.