Befolkningen

Der levede omkring én million mennesker i Danmark, men dette tal har svinget meget. Der var nemlig en stor risiko for at dø af sygdomme som pest og spedalskhed. Især pesten havde en frygtelig virkning: man regnede med at ca. 1/3 altså omkring 300.000 mennesker døde under en stor epidemi i 1350´erne.

Man kan dele befolkningen i Middelalderen ind i tre grupper eller klasser:
     1. de der bestemmer,
     2. de der beder og
     3. de der arbejder.
Du kan læse mere om disse tre grupper andet sted på denne side.
Til den første gruppe hørte kongen og stormændene dvs. de store jordejere. Til den anden hørte biskop, præster, munke og nonner,
Til den sidste og største gruppe hørte bønder, håndværkere og købmænd samt tjenestefolk af forskellig slags.
I bunden af samfundet fandtes tiggere, syge og forældreløse børn, som vandrede rundt og havde svært ved at få hjælp.

 

Bornholms Middelaldercenter * Skoletjenesten
Stangevej 1, Østerlars * 3760 Gudhjem * Tlf. 5649 8319