Bornholm: Kong Knud og Blod-Egil

Bornholm havde i vikingetiden sin egen konge, men mistede sin selvstændighed omkring 900 og blev underlagt den danske konge.

På Knud den Helliges tid (1080 – 86) berettes det, at der fandtes 20 kongsgårde på øen. Fra denne tid findes også sagnet om stormanden Egil Regnersson, som bestyrede en af kongsgårdene. Men han bedrev også sørøveri og da han havde plyndret et norsk handelsfartøj lod Kong Knud ham hænge.

Sagnet fortæller, at han under en kamp blev tørstig og drak af vandet i bunden af båden kom han til at drikke noget blod, der lå og skvulpede. Han fik derfor tilnavnet Blod-Egil og sagnet fortæller, at det lige var så meget denne hedenske handling, der fik Kong Knud til at hænge ham.

På den måde kunne historien også fortælle, at Kong Knud var en rettroende kristen. Kirken havde nemlig brug for at gøre ham til Helgen.

Bornholms Middelaldercenter * Skoletjenesten
Stangevej 1, Østerlars * 3760 Gudhjem * Tlf. 5649 8319