”Danmark”

Som du kan se på kortet er det et meget andet Danmark, du kan møde i Middelalderen. Ud over det Danmark, du lever i lige nu, kan du se, at store dele af Sverige hørte med til Danmark. Faktisk var Danmark dengang det mest folkerige land i Norden.

Det var meget besværligt at færdes i landskabet, for der var ikke veje. Nogle steder hjulspor, så det kunne tage lang tid at rejse over land. Ofte var det meget lettere at rejse over vand – hvis man skulle rejse. For de fleste mennesker blev man hvor de var og prøvede at overleve.

Men man havde jo allerede i vikingetiden prøvet at rejse over vand, at bygge skibe, der kunne klare havet og navigere.

I middelalderen var det ikke krigeriske vikinger, der rejste - men oftest købmænd, som hentede og bragte varer rundt i Østersøområdet.

Som du kan se, var det danske område også meget større end det er i dag. Middelalderens Danmark omfattede mod øst de svenske områder: Skåne, Halland og Blekinge. Mod syd gik området et godt stykke ned i det nuværende Tyskland: grænsen var ved Dannevirke og det havde den været siden 700 tallet.
 

Bornholms Middelaldercenter * Skoletjenesten
Stangevej 1, Østerlars * 3760 Gudhjem * Tlf. 5649 8319