Mission og korstog

”Harald bød gøre kumler disse efter Gorm fader sin og Thyra moder sin, den Harald som vandt sig Danmark al og Norge og gjorde Danerne kristne”
Sådan står der på den store runesten i Kongebyen Jelling – se billedet. Den Harald der omtales er Kong Harald Blåtand hvis far var kong Gorm.

Kristendommen spredte sig langsom fra Sydeuropa nordpå i de første 1000 år af vores tidsregning. Der er flere munke, som forsøger sig med at omvende de hedenske danskere, men det er først da munken Poppo får overbevist Harald Blåtand, at kristningen af Danmark tager fart. Ud over de tyske munke deltog også engelske munke i kristningen af Norden.

I takt med kristningen opførtes der nu også kirker rundt omkring i landet men der kommer først et ærkebispesæde i Lund i 1103.

En mere voldsom måde at føre mission på var korstog, hvor kirken og kongemagten samarbejdede om at kristne et område. Man førte altså felttog og tvangsdøbte, hvor man kom frem. Valdemar den Store førte et korstog mod venderne på Rügen i perioden 1159-1169. Valdemar Sejr førte korstog mod Estland i 1219. Det var i forbindelse med dette korstog at vores flag Dannebrog ”faldt ned” fra himlen og hjalp danskerne til sejr.


Jellingestenen, klik for større billede

Jellingestenen, læs mere her.

Bornholms Middelaldercenter * Skoletjenesten
Stangevej 1, Østerlars * 3760 Gudhjem * Tlf. 5649 8319