Den befæstede gård

Rundt om i Danmark ligger der rester efter borge. Her kan vi danne os et indtryk af både størrelse og indretning selv om der kun er bevaret noget mur. Disse borge har været bygget af kampesten eller teglsten, som kan holde sig længe. Det har enten været kongen eller kirken, der har ladet borgen bygge for det var temmelig kostbart.

Anderledes har det ofte været med stormandens gård. Denne har ofte været bygget af materialer f.eks. træ eller bindingsværk, som ikke holder sig nær så godt, men som har været billigere. Når vi skal beskrive en stormands gård har vi derfor ikke så mange fund som kan hjælpe os med at forstå hvordan.

Noget er der dog fundet, som kan give os en ide om indretning. Gården skulle jo være svær at komme til for en fjende, så den har derfor ofte været placeret med vand omkring eller på en forhøjning.

For at kunne forsvare sig har man bygget en palisade rundt om gården. Bag palisaden har der været en løbegang, hvor de der skulle forsvare borgen kunne stå. Inden for palisaden har man så ofte bygget et tårn af sten eller træ, hvor stormanden og hans folk kunne trække sig tilbage, hvis angriberne kom inden for palisaden.

Rundt om på området inden for palisaden har der ligget bygninger, som stormanden og hans folk kunne bruge i fredstid. Der var et finere hus til stormanden og hans familie, et køkkenhus, en stald, et herberg til overnattende gæster og til opbevaring og måske en smedje.
 

Bornholms Middelaldercenter * Skoletjenesten
Stangevej 1, Østerlars * 3760 Gudhjem * Tlf. 5649 8319