Stormandsgården på Bornholm

På Bornholms Middelaldercenter har vi forsøgt at rekonstruere en befæstet stormandsgård. Når man gør det, er man nødt til at se på de andre steder i landet, hvor man har fundet rester fra lignende gårde og så vælge det mest sandsynlige ud.

Gården ved Østerlars ligger højt i landskabet. Så havde storbonden og hans folk et godt udsyn hvis der skulle komme fjender og fjenderne havde svært ved at angribe op ad bakke. Neden for palisaden er der en grav – der er ikke vand i den, men den får palisaden til at virke højere.

Rundt om gårdens bygninger er der bygget et palisadeværk med en løbegang indvendig. Der er også et porttårn, så man kunne forsvare porten ved at skyde eller kaste ting i hovedet på fjenden.
Inden for palisaden ligger så gårdens forskellige bygninger. I midten står tårnet som både kan virke som tilflugtstårn og forsvarstårn. Tårnet er her bygget helt af træ – i middelalderen var der en god mulighed for, at det var bygget af sten nederst. Så kunne fjenden ikke sætte ild på det.

Rundt om tårnet ligger køkkenhuset, stormandens hus, kapellet. Der ligger også et par småhuse, som kunne have sovesteder for folkeholdet. Havde det været i middelalderen kunne der også have været stalde til heste og okser. Men disse ligger uden for gården.
Gå med inden for porttårnet og se nærmere på de enkelte bygninger.
 

Bornholms Middelaldercenter * Skoletjenesten
Stangevej 1, Østerlars * 3760 Gudhjem * Tlf. 5649 8319