Smeden

Smeden var en vigtig håndværker både for bonden og de andre håndværkere, for det var ham, man fik sine redskaber fra. Tømreren f.eks. var ikke meget værd, hvis han ikke kunne få smeden til at smede sig de forskellige større og mindre økser, som var vigtige for hans arbejde. Det samme gjaldt for bonden: når langjernet knækkede på hjulploven, var det godt at have en smed i nærheden.

Når smeden arbejdede var hans vigtigste værktøj en esse, en ambolt og forskellige hamre. Essen var en slags åben ovn, hvor der lå kul i bunden. For at få kullet til at blive meget varmt blæste han på det med en blæsebælg. Når kullet var varmt nok, stak han det stykke jern ind, som han skulle forme.

Når jernet var rødglødende lagde han det på ambolten og slog på det, indtil det fik den form, det skulle have.

I gammel tid var ilden betragtet som noget farligt. Den der arbejdede med ilden nød en særlig respekt. Smeden var derfor en vigtig mand i landsbyen og nogle regnedes for ”kloge mænd” som kunne helbrede f.eks. hvis man skulle have trukket tænder ud eller årelades.

Søgeord: Smed, esse.


Middelaldercenterets smedje set fra øst, klik for større billede

Smedens esse, klik for større billede

Blæsebæljen, klik for større billede

Bornholms Middelaldercenter * Skoletjenesten
Stangevej 1, Østerlars * 3760 Gudhjem * Tlf. 5649 8319