Lande og love

Det nordiske område var ved Middelalderens begyndelse inddelt i mindre områder.
I det danske område kaldes disse områder lande eller landskab. Tænk blot på ”Jylland” eller ”Sjælland”.

Hvert land havde sine egne love: landskabslovene. Vi har altså Jyske Lov, Sjællandske Lov og Skånske Lov til at bestemme, hvordan befolkningen skulle leve med hinanden og klare deres konflikter.
Disse landskabslove havde gyldighed helt frem til 1683, hvor enevældskongen Christian d. 5 indførte en samlet lov.

Når en ny konge skulle vælges skulle han også vælges på landstingene.
Der var meget forskel på landskaberne og dyrkningsmulighederne i de forskellige lande. Mens en stor del af jorden i den vestlige del – altså Jylland – var hede eller tilsandet var der i den østlige del meget god landbrugsjord.

Man regner med, at der leve omkring én million mennesker i det danske område og man må nok regne med, at en stor del af disse levede i den østlige del altså Sjælland og Skåne.

SKAL DER BILLEDE PÅ DENNE SIDE???
 

Bornholms Middelaldercenter * Skoletjenesten
Stangevej 1, Østerlars * 3760 Gudhjem * Tlf. 5649 8319