Hjulplov og ard

Når bonden skulle bryde jorden – pløje – kunne han bruge flere redskaber: en hakke, en spade, en ard og/eller en hjulplov.

Arden var den ældste slags plov – den brugte man også i oldtiden. Den kunne kun ridse en fure i jorden, men det kunne også godt være nok på de lette dvs. sandede jorde. På de mere tunge – dvs. lerede – jorde brugte man en hjulplov.
Hjulploven havde den fordel, at den var forsynet med et muldfjæl som vendte jorden. På den måde blev de rødder som lå under overfladen revet i stykker og når de blev vendt kom de op i sollyset og blev udtørret. Så kunne bonden lettere komme til at så.

Hjulploven var både dyr og tung og man har derfor nok være flere om at anskaffe den og køre med den. Den krævede nemlig også meget trækkraft så helt op til seks okser skule trække.

Men hjulploven betød, at meget jord, der ellers havde ligget brak fordi det var for tungt for arden nu kunne pløjes og dermed give føde til den voksende middelalderbefolkning.


Klik for større billede

Se tegning af hjulploven, klik her.

Bønder i marken, klik for større billede.