Biskop Absalon

Kirkens magt og Kongens magt i landet var ikke to forskellige verdener sådan, at kirken havde magt over, hvad folk tænkte og kongen havde magt over, hvad folk skulle gøre. Kirken ejede jord og var derfor også en konkurrent til kongen om, hvad almindelige mennesker skulle gøre. Op gennem middelalderen ser vi derfor en mere eller mindre konkurrence mellem de to magter om at få overtaget over den anden. Pavens repræsentant i Danmark var biskopperne og disse samarbejdede eller modarbejdede kongen.

Absalon var en af de biskopper, der samarbejdede med kongen. Forklaringen er at han lige som kongen kom fra en indflydelsesrig slægt: Hvide slægten. Det var Absalon, der hjalp Valdemar i kampen mod Venderne og senere hen under Kong Knud var det ham, der ledede landet i en periode.

En anden grund til Absalons magt var, at han gennem gaver til kirken som biskop kom til at bestemme over meget store områder, hvor bønderne ud over at betale tiende til kirken også betale afgifter for at kunne dyrke kirkens jord.

Da Absalon blev den ledende biskop – ærkebiskop – i Lund i 1178 var han ikke særlig begejstret. Som biskop i Roskilde havde han magt over et kendt område. Nu skulle han til at bestemme over et nyt og det viste sig også hurtigt, at han kom på kant med de skånske stormænd. Det første til en opstand i 1181, som han måtte have kongens hjælp til at nedkæmpe.
 

Absalons ligsten, klik for større billede

Absalons ligsten