Tiggermunke

Under klostre kan du læse om livet i de store klostre som f.eks. cistercienserne. Du kan også læse, at mange munke i disse klostre kom fra stormandsfamilier.
Der var dog også andre munke, der levede et mere ydmygt og fattigt liv. Det var ”gråbrødrene” eller fransiskanere. De havde det første navn efter farven på deres munkekutte og det andet fra grundlæggeren af deres ”orden”: Frans af Assisi.

I modsætning til de andre klostre ejede disse klostre ikke noget jord. De lå i stedet midt i byerne og deltog i byens liv, hvilket gjorde dem populære både blandt den almindelige befolkning og blandt stormænd og kongen. Det var især dem, der tog sig af syge og fattige. Da de ikke ejede nogen jord havde de ikke indtægter fra disse, men måtte i stedet leve af de penge, de kunne få ved at yde gudstjenester eller gaver fra folk, der på denne måde ville sikre sig at der blev bedt for dem.

Når et menneske døde bad man nemlig for menneskets sjæl, så det undgik et forfærdeligt ophold i helvede. På kirkens kalkmalerier kunne man se, hvor slemt det kunne gå med en evig ild og djævle, der nappede en med tænger.
 

Dommedag, klik for større billede

Billede fra www.kalkmalerier.dk