Kirkens mænd

Da kirken havde en stor betydning i Middelalderen var der også mange der søgte ind i kirken – både for at tjene Gud og få magt. I Middelalderen var der derfor biskopper, som i perioder havde lige så meget magt som kongen.

Biskoppen bestemte over den jord, som kirken ejede – hvad den skat som folk betalte til kirken skulle bruges til og hvem der skulle støttes eller modarbejdes af kirken. Men nogle af kirkens mænd var lige så magtfulde som en konge og var hentet fra adelen, var der i den anden ende masser af sognepræster, som var hentet fra bønderne selv – ja som selv også var bønder ved siden af arbejdet med gudstjenester og sjælesorg.

Hele landet var inddelt i sogne med hver sin sognekirke. I denne levede man det kirkelige liv og modsat i dag havde denne kirke stor betydning for bøndernes liv fra de blev døbt til de blev begravet. Først ved dåben blev man et rigtigt medlem af samfundet og når man døde fik man den ”sidste olie” af præsten og dermed en forberedelse til den dommens dag, som alle troede på betød et evigt liv enten i Helvede eller i Paradis.